Měrky a příslušenství pro PT

PSM 5 panel

Panel PSM 5 P Sherwin – TAM 146040 

 

 

NiCr panel

Kontrolní měrka č. 1 dle ČSN EN ISO 3452 – 3

s velikostí vad 10, 20, 30, 50  µm

slouží k určení citlivosti penetračních prostředků

Referenční blok 2

Kontrolní měrka typ 2 dle ČSN EN ISO 3452 – 3

5 vtisková měrka pro denní kontrolu systému k ověření citlivosti na pěti různě velikých indikacích a pro kontrolu smytelnosti penetrantu na různé drsnosti povrchu

Test panel TAM 135273

 

J221

měřič intenzity UV záření

Ručkový přístroj J221 je navržen k měření intenzity UV záření ve spektru UV-A  s citlivostí v rozsahu vlnových délek 300 – 400 nm (nejvyšší při vlnové délce 365nm)

Odečtení hodnot usnadňují dvě samostatné stupnice pro oba rozsahy měření

Možnost měření vysokých intenzit nad 6000 μW/cm2

J221 není napájeno baterií ani napájecím zdrojem

zobrazení analogové
jednotky µW/cm²
měřící rozsah
A: 0 – 1200 B: 1000 – 6000

Luxmetr

měřič intenzity viditelného spektra dle CIE

Luxmetr pro měření intenzity viditelného světla dle photopické křivky CIE

Vysoké rozlišení v celém rozsahu měření.

zobrazení digitální
jednotky Lux
měřící rozsah
0,01…199,99 x 10³ (automatická změna měřícího rozsahu)
napájení 3 x 1.5 V AA
rozměry 140 x 88 x 38 mm
hmotnost cca. 160 g