Magnetická metoda

Magnetická prášková metoda je způsob nedestruktivního testování kovových feromagnetických materiálů za účelem zjištění povrchových vad, nebo vad nacházejících se těsně pod povrchem.

Během zkoušky je díl zmagnetován buď přímo (průchodem elektrického proudu), nebo nepřímo (vnějším zdrojem magnetického pole) například v cívce, nebo pomocí elektromagnetu. Na povrch zkoušeného dílu se nanese detekční prostředek ve formě feromagnetického prášku. Zrnka detekčního prostředku jsou přitahována rozptylovým tokem nad vadami a tvoří viditelnou indikaci.